میانگین تراکنش‌های هفتگی اتریوم از بیت کوین پیشی گرفت !
نوشته

میانگین تراکنش‌های هفتگی اتریوم از بیت کوین پیشی گرفت !

افزایش اخیر فعالیت‌های دیفای باعث رشد ارزش اقتصادی شبکه اتریوم شده است. میانگین ارزش انتقال و تراکنش‌های هفتگی اتریوم اکنون از بیت کوین پیشی گرفته است. سال جاری بدون شک محک جدی برای شبکه اتریوم بوده است و آن را تحت فشار بار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. کاربران با افزایش چشمگیر کارمزد گس مواجه شده‌اند،...